projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Ortografia amb Dictapp

Ortografia amb Dictapp

En cada Brúixola d'aprenentatge l'alumne/a incorpora l'aprenentatge de noves normes ortografiques que després aplica utilitzant Dictapp. Aquesta aplicació dissenyada pel Xavier B., mestre de l'escola ofereix a l'alumnat un forma diferent, autònoma i significativa per a millorar la seva ortografia. L'alumnat realitza diferents dictats, i és el propi programari qui li va indicant les errades més freqüents comeses, alhora que li proposa activitats de treball per  tal de millorar els seus aprenetatges referents a l'ortografia. Un aprenentatge autònom amb el que l'alumne/a pren consciencia de les seves dificultats i s'involucra per millorar els seus aprenentatges.