projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Altres projectes

Altres projectes

EL GALLINER

Poder conèixer de primera mà el desenvolupament i cria d’animals afavoreix la comprensió dels processos vitals dels éssers vius. És per aquest motiu que els alumnes de primària tenen cura de 3 gallines i algun pollet en un petit galliner a la terrassa de l’escola. També diàriament els padrins i fillols les alimenten i recullen els ous que ponen i que després reparteixen a diferents cursos de l’escola.

L’ HORT

Apropar la natura als infants és una excel.lent font d’aprenentatge. Els alumnes de l’escola participen de diferents formes en el manteniment de l’hort: des de recollir selectivament els residus orgànics al menjador, a plantar i seguir el creixement de diverses hortalisses que finalment ens cuina el Blas, el nostre cuiner.

JUNTA DE DELEGATS

Periòdicament els delegats dels diferents cursos de l’escola es reuneixen amb el coordinador/a de l’etapa per posar en comú preocupacions i propostes que es generen en els diferents cursos. Es comparteixen, debaten i si s’escau voten en assembles trimestrals.

SORTIDES NOCTURNES AL TEATRE I CINEMA

Els alumnes més grans de l’escola trien, conjuntament amb l’equip de mestres, obres de teatre i cinema per anar junts a veure en horari nocturn. Aquesta activitat és voluntària, però sovint manté una alta participació tant d’alumnes com de personal de l’escola. Aquesta activitat és molt significativa pel que fa a la vivència dels alumnes de l’escola i pels vincles que s’estableixen amb el professorat i la cultura.

CAPS DE DIA i CAPS D'INFANTIL

Cada dia dos alumnes (padrí/na i fillol/a) exerceixen de Caps de Dia i dos més de Caps d'Infantil a l’escola. La participació de l’alumnat en aquests serveis suposa un increment en la integració i participació dels nois i noies en la vida de l’escola. Aquesta tasca trimestral que porta a terme cada noia/a,  millora el coneixement de tots els qui formem part de l’escola i d’allò que s’hi esdevé.