projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Pla de convivència

Pla de convivència

El Pla de convivència de l’escola pretén reflectir les accions previstes al centre, per a capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Aquest document també recull els mecanismes que s’estableixen a Sadako l’hora de resoldre els conflictes i de crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable. 

Totes les mesures que s’hi despleguen pretenen harmonitzar-se per avançar cap a un plantejament integral i global de la convivència, partint
de les necessitats concretes del nostre centre i des d’un plantejament sempre inclusiu i restauratiu.

Desitgem que sigui del vostre interès,

PLA DE CONVIVÈNCIA