projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte Acompanya'm

Projecte Acompanya'm

En el projecte Acompanya'm, tots L'ALUMNAT de l’escola són o padrins/es o fillols/es d’altres alumnes, o les dues coses simultàniament, ja que s’estableix un vincle d’apadrinament entre cursos que durarà tot el camí que faran a l’escola.  

La continuïtat vertical d’aquest acompanyament permet que es generin forts vincles personals i afectius entre alumnes de diferents edats que perduren en el temps. Aquests vincles permeten ampliar els espais de convivència i aprenentatge.

Acompanyar és reconèixer, acceptar i compartir el que té d’únic cada persona, ajudar-se mútuament a redescobrir habilitats, caminar al costat d’algú altre i estar present quan et necessita, fer-se sentir bé mútuament, descobrir junts ... Aquesta és l’essència del projecte acompanya’m.