projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Som el que fem

Som el que fem

Un dels dels pilars de l'escola és promoure l'actitud proactiva. En el marc d'aquest projecte qualsevol alumne/a de l'escola que desitgi dur a terme un projecte de millora de la pròpia escola o del món on viu, pot proposar-ho al cap de projectes de l'escola, qui l'acompanyarà en el seu desenvolupament per mirar de dur-lo a terme. És un instrument excel·lent per fomentar la participació i implicació.