projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Som el que Fem

Som el que Fem

Un dels dels pilars de l'escola és promoure l'actitud proactiva i la transformació positiva, el que anomenem ser agents de canvi.

En el marc d'aquest projecte qualsevol alumne/a o grup d'alumnes de l'escola que desitgi dur a terme un projecte (exemples) de millora de la pròpia escola o del món on viu, pot proposar-ho al cap de projectes de l'escola, que l'acompanyarà en el seu desenvolupament per mirar de dur-lo a terme. 

És un instrument excel·lent per fomentar la participació i implicació de l’alumnat. Cada curs un nombre molt alt d’alumnes creen projectes a les seves estones lliures  alhora que desenvolupen múltiples habilitats i aprenen a ser veritables agents de canvi.