projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Comissions

Comissions

El treball en equip de tots els agents educatius és un element clau del nostre projecte. Un clar exemple és el dinamisme de les 12 comissions mixtes d’alumnes, famílies i docents actualment en funcionament. La suma de perspectives de les famílies i els alumnes s’incorporen a la dinàmica col.laborativa de l’escola, permetent a les diferents comissions plantejar-se, i en molts cassos assolir ,reptes inimaginables sense la seva implicació i coneixement.