projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte comissions

Projecte comissions

El treball en equip de tots els agents educatius és un element clau del nostre projecte. Un clar exemple és el dinamisme de les 12 comissions mixtes d’alumnes, famílies i docents actualment en funcionament. La suma de perspectives políedriques i l’espartesa de les famílies i els alumnes que s’incorporen a la dinàmica de col.laborativa de l’escola, permeten a les diferents comissions plantejar-se i en molts cassos assolir reptes inimaginables sense la seva implicació i coneixement.

 • Comissió solidària
 • Comissió TIC
 • Comissió verda
 • Comissió de patis
 • Comissió de menjador
 • Comissió de la revista Sak de lletres
 • Comissió del Mercat de Calaf
 • Comissió de Carnestoltes
 • Comissió esportiva i excursionista
 • Comissió de la Gegantona
 • Comissió Excursionista
 • Comissió Esportiva
 • Comissió STEAM