projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte implica't

Projecte implica't

Aquest és un projecte molt polièdric sobre el qual s’articulen molts altres projectes de l’escola, amb el principal propòsit de promoure el pensament crític i la implicació de l’alumnat per transformar i millorar el seu entorn i el món on viuen.

En el marc del projecte Implica’t, cada curs és responsable de dinamitzar un dels diversos espais que configuren la vida a l’escola. D’aquesta manera, els alumnes intervenen directament en diferents àmbits de la nostra comunitat educativa.

Aquesta responsabilitat incideix de manera directa dins de l’escola, l’entorn més immediat i proper dels alumnes, fins que arriben als cursos superiors de la secundària, on les propostes i accions de millora dels alumnes que defineixen, han d’incorporar-se en un marc més ampli, per tal que es projectin a la societat.

Des de petits ens impliquem en la comunitat amb accions que aportin una millora per a tots en els espais comuns, a prestar serveis, a compartir i promoure coneixements, a crear empatia i a tenir una actitud proactiva per millorar el món des de l’experiència i les competències apreses.