projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte Implica't

Projecte Implica't

Aquest és un projecte molt polièdric sobre el qual s’articulen molts altres projectes de l’escola, amb el principal propòsit de promoure la participació i implicació de l'alumnat en la pròpia vida de la comunitat Sadako.

Tot l’alumnat de l’escola tria anualment un càrrec que compartirà amb alumnes de tots els cursos i sobre el qual decidirà i planificarà les diferents accions per dur a terme. Observadors/es del pati, mediadors/es, bibliotecaris/es,o caps de menjador gestionen molts espais i activitats de la vida de l'escola.

De la mateixa manera tots els cursos de l’escola són responsables de dinamitzar algun espai o necessitat del propi centre. L'autogestió és una eina molt efectiva per promoure la implicació i la responsabilitat de tot l'alumnat.

Volem infants crítics, però actius que participin del benestar i l’aprenentatge de tota la comunitat educativa.