projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte somriu's

Projecte somriu's

El Projecte Somrius neix a l’escola com un projecte de prevenció de l’assetjament escolar. Aquest projecte s’ha dissenyat per incidir en els nivells lleus i de menys intensitat, que repeteixen i es perceben com habituals en les relacions entre iguals.

L’objectiu general del Projecte Somriu’s que presentem als alumnes és el del vetllar perquè tots els nens i nenes, nois i nois de Sadako trobin l’Escola com un lloc segur, al que tenen ganes de venir-hi, en el qual hi estan bé i tots hi troben el seu lloc.  Volem transmetre aquest objectiu a través del Lema: Somriu Sadako, tothom està bé!!!

Aquest programa parteix de la implicació de l’alumnat, de manera que els representants del projecte Somrius de tots els cursos són part activa en el seu desplegament.

Del projecte se’n desprenen dues idees essencials:

  • Estar bé és un dret universal de tots els infants de l’escola. En cas de percebre en un mateix algun format de malestar, és imprescindible actuar utilitzant algun dels canals que proposa el projecte.
  • La segona idea que es planteja, és la d’influir en els testimonis de l’assetjament o la mala conducta entre iguals. L’objectiu és conscienciar i responsabilitzar tothom, en especial els possibles  observadors passius, als quals se’ls demana de començar a actuar. 

Durant el curs es donen recursos a l’alumnat que puguin afavorir aquests petits actes de valentia que se’ls demanen, per involucrar tota la comunitat d’un estil de fer i resoldre els conflictes a l’escola.