projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte de Convivència

Projecte de Convivència

La convivència i el benestar personal són dos elements claus en la formació del nostre alumnat.

En aquest sentit, l'any 2015 es va crear un projecte de prevenció de l’assetjament escolar, anomenat projecte Somrius.

L’objectiu general del Projecte Somriu’s és el del vetllar perquè tots els infants i joves de Sadako se sentin bé i segurs.

Del projecte se’n desprenen dues idees essencials:

  • Promoure el paper i compromís actiu de tots els testimonis d'un possible assetjament o la mala conducta entre iguals.

  • Promoure que la consciència en tot l'alumnat que estar bé és un dret universal de tots els infants de l’escola

L'escola posa a l'abast de famílies i alumnat nombroses eines per atendre tot l'alumnat de qualsevol possible situació de malestar o assetjament que es recullen en aquestes infografies.

  

PLA DE CONVIVÈNCIA DE L'ESCOLA SADAKO