projectes
Projectes Sadako
projectes

Projectes Sadako

Projecte Juguem

Projecte Juguem

Tradicionalment, a les escoles es promou bàsicament l’educació formal, però creiem que l’educació no formal, més coneguda com educació en el lleure, té una important repercussió en la formació dels infants, sobretot en l’àmbit personal. Entenem que no podem restringir l’aprenentatge dins de les parets d’una aula i contemplem l’espai d’esbarjo com a un espai plenament educatiu on es produeixen la major part d’interaccions socials del centre.

A l’escola creiem que els espais d’esbarjo han de ser un reflex del projecte educatiu, fent que siguin espais que promoguin també l’accés a la cultura, s’hi fomentin valors, s’hi promogui la creativitat, la cooperació, la relació internivells i es proporcionin experiències generadores de benestar i resiliència. 

És per aquest motiu que en aquestes estones s’ofereixen diferents propostes que promouen que l’esbarjo sigui un espai obert a diferents interessos dels diferents dels infants i a diverses oportunitats d’aprenentatge.

L’esbarjo és un espai on es promou una enorme implicació de gran part de l’alumnat de l’escola en la seva organització, gestió i dinamització.